2016 novemberében változik az Origó nyelvvizsgarendszer

itk_origo_nyelvi_centrum_logo

 

FONTOS INFORMÁCIÓ!

A Miskolci Egyetemen letehető ORIGÓ szóbeli vizsgák: angol, német, orosz alap-, közép- és felsőfok. Eszperantóból szóbeli vizsgát a Miskolci Egyetemen csak a májusi és novemberi vizsgaidőszakban szervezünk (megfelelő jelentkezői létszám esetén)!

 

 

Mi változik?

Röviden: 2016 novemberétől (élő nyelvek esetében) az írásbelin két feladattal mérjük az olvasáskészséget és az íráskészséget, a szóbelin pedig a beszédértést.

Milyen feladatokból áll majd egy-egy vizsgarész?

B1 (alapfok) szóbeli

Itt semmiféle változásra nem kell számítani, marad minden a régiben, hiszen a B1 szóbeliken eddig is két feladatot kellett megoldani a beszédértés vizsgarészen.

B1 szóbeli
Mért nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési
minimum
Feladat Vizsgarész
Beszédkészség Irányított beszélgetés Kb.
3-4 perc
Kb.
10 perc
40* pont 16 pont
Önálló témakifejtés
(választható kép alapján)
Kb.
3-4 perc
Szituációs párbeszéd Kb.
3-4 perc
Beszédértés Hallott szöveg értése (hangfelvétel alapján) egyenként kb.
1-1,5 perc
Kb.
15 perc
20 pont 8 pont
Szóbeli összesen: 60 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):
36 pont (60%)

 

B1 (alapfok) írásbeli

Mért készség Feladattípus Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Olvasáskészség Olvasáskészség 1. Magyar nyelvű nyitott kérdések 90 perc 15 pont 20 pont 8 pont
ÚJ FELADAT Olvasáskészség 2. Szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével 5 pont
Íráskészség Íráskészség 1. Rövid levél/e-mail írása magyar nyelvű irányítási szempontok alapján 15 pont 20 pont 8 pont
ÚJ FELADAT Íráskészség 2. Üzenet/rövid vélemény/értékelés/internetes hozzászólás közlése magyar nyelvű stimulus alapján 5 pont
Közvetítés Közvetítés (idegen nyelvről magyarra) Rövid idegen nyelvű szöveg információtartalmának közvetítése adott kommunikációs helyzetben 10 pont 10 pont 4 pont
Írásbeli összesen:50 pont, megfelelés (60%): 30 ponttól

 

 

 

B2 (középfok) szóbeli

Mért készség Feladattípus Időtartam Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Beszédkészség Irányított beszélgetés 5-6 perc Kb. 15 perc 50 pont 50 pont 20 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján) 4-5 perc
Szituációs párbeszéd 4-5 perc
Beszédértés Beszédértés 1. Összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú, magyar nyelvű nyitott kérdésekkel Kb. 2,5 perc Kb. 25 perc 20 pont 25 pont 10 pont
ÚJ FELADAT Beszédértés 2. Összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú (az első feladattól eltérő szövegfajta) Lehetséges feladattípusok: hozzárendelés, információ transzfer, rövid válasz magyar nyelvű táblázat kitöltésével vagy táblázat nélkül, információ transzfer magyar nyelvű mondatok kiegészítésével Kb. 1-1,5 perc 5 pont
Szóbeli összesen: 75 pont, megfelelés (60%): 45 ponttól

 

 

B2 (középfok) írásbeli

Mért készség Feladattípus Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Olvasáskészség Olvasáskészség 1. Magyar nyelvű nyitott kérdések 180 perc 20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT Olvasáskészség 2. Szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével 10 pont
Íráskészség Íráskészség 1. Levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján 20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT Íráskészség 2. Vélemény kifejtése, hozzászólás internetes fórumon, vagy blogbejegyzés célnyelven megadott stimulus alapján 10 pont
Közvetítés Közvetítés (idegen nyelvről magyarra) 30/2 = 15 pont 15 pont 6 pont
Írásbeli összesen: 75 pont, megfelelés (60%): 45 ponttól

 

 

C1 (felsőfok) szóbeli

Mért készség Feladattípus Időtartam Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Beszédkészség Irányított beszélgetés Kb. 7 perc Kb. 20 perc 60 pont 60 pont 24 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján) Kb. 5 perc
Szituációs párbeszéd Kb. 6 perc
Beszédértés Beszédértés 1. Összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú, magyar nyelvű nyitott kérdésekkel 2,5-3 perc Kb. 30 perc 20 pont 25 pont 10 pont
ÚJ FELADAT Beszédértés 2. (Az első feladatétól eltéső szövegfajta) Lehetséges feladattípusok: hozzárendelés, információ transzfer, rövid válasz magyar nyelvű táblázat kitöltésével vagy táblázat nélkül 1,5-2 perc 5 pont
Szóbeli összesen: 85 pont, megfelelés (60%): 51 ponttól

 

 

C1 (felsőfok) írásbeli

Mért készség Feladattípus Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Olvasáskészség Olvasáskészség 1. Magyar nyelvű nyitott kérdések 240 perc 20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT Olvasáskészség 2. Szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével 10 pont
Íráskészség Íráskészség 1. Levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján 20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT Íráskészség 2. Szövegértelmezés, vélemény kifejtése, blogbejegyzés, olvasói levél célnyelven megadott stimulus alapján 10 pont
Közvetítés Közvetítés 1. (magyarról idegen nyelvre) Szöveg összefoglalása magyar nyelvű irányítási szempontok segítségével 15 pont 30 pont 12 pont
Közvetítés 2. (idegen nyelvről magyarra) 30/2 = 15 pont
Írásbeli összesen: 90 pont, megfelelés (60%): 54 ponttól

Mintafeladatok

Folyamatosan töltjük fel azokat a mintafeladatokat, amelyek konkrét példákon keresztül mutatják be, mire számíthattok novembertől.

További információk: http://www.onyc.hu/news/2016-novembereben-valtozik-az-origo-nyelvvizsgarendszer

 

 

2016 novemberétől egyszerűbben tehetsz sikeres komplex nyelvvizsgát!

Röviden:

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az élő nyelvi írásbeli és szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot.

Milyen készségeket mérünk?

Ebben nincs változás, de érdemes újra leírni, melyek azok a készségek, amelyeken ezentúl is el kell érni a legalább 40%-os teljesítési minimumot.

  • A kétnyelvű írásbeli vizsgán: szövegértés, közvetítés, íráskészség. (Az egynyelvű magyar és eszperantó írásbeliken nincs közvetítési készséget mérő feladat.)
  • A szóbeli vizsgán: beszédkészség, beszédértés.

Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy egy gyengébb (de legalább készségenként 40%-osra teljesített) szóbelit kijavíthatsz egy erősebb írásbelivel, vagy fordítva, azaz egy nem túl jól sikerült írásbeli kompenzálható egy sokkal meggyőzőbb szóbelivel.

Lássunk egy példát!

Írásbeli eredményed Szóbeli eredményed A vizsga kimenete
2016 novemberéig 40% 80% sikeres szóbeli, sikertelen írásbeli
2016 NOVEMBERÉTŐL 40% 80% SIKERES KOMPLEX
(átlagod 60%)

FONTOS!

Hogy az esetleges félreértéseket elkerüljük, néhány lényeges dolgot mindenképpen megerősítenénk az újfajta értékeléssel kapcsolatban:

  • Visszamenőleg nem hatályos, tehát csak a 2016 novemberében induló vizsgaidőszaktól kezdve él.
  • Kizárólag komplex vizsgára jelentkezés esetén érvényes, korábban letett részvizsga eredménye nem kompenzálható később tett részvizsga eredményével.
  • A készségenkénti teljesítési minimum továbbra is 40%, a gyengébb részvizsga kompenzálása csak ebben az esetben lehetséges. Azaz pl. hiába szerzel a szóbelin és az írásbelin elegendő pontot, ha a beszédértésen (laboron) nem éred el a 40%-ot, sajnos nem kaphatsz komplex bizonyítványt.

Sok sikert kívánunk!