Az online vizsgák menetéről

A 2019/2020. tanév II. félév vizsgaidőszakában a vizsgák (írásbeli és szóbeli) online módon történnek.

A vizsgáztatás felületéhez való csatlakozáshoz az oktató a vizsgázó hallgató számára jelszót/linket biztosít, amit a vizsga megkezdése előtt közöl a hallgatóval

A vizsgához, a szükséges számítástechnikai (szóbeli vizsga esetén a kép- és hangátvitelt biztosító) eszközt és internetkapcsolatot a vizsga résztvevőinek kell biztosítani. A vizsgázó hallgató által biztosított eszköz és internetkapcsolat megfelelő működéséért a Miskolci Egyetem a felelősséget kizárja.

A vizsga nem nyilvános, a vizsgázó felületen kizárólag vizsgáztató oktató/oktatók és a vizsgázó hallgató vehet részt.

A szóbeli vizsgáról kép- és hangfelvétel nem készíthető, ennek megszegése esetén a személyiségvédelmi és adatvédelmi jogkövetkezmények alkalmazására kerülhet sor.

A hallgató a vizsga során:

nem használhat nem megengedett eszközt,

más személy közreműködését nem veheti igénybe,

bekapcsolva hagyja a kamerát és nem némítja le mikrofonját,

nem használhat headsetet, vagy olyan technikai eszközt, applikációt, amely kizárja a személyes tudás igazolását

más személy nem tartózkodhat a vizsgára használt helyiségben,

teljes képernyőjének tartalmát megosztotta a Vizsgabizottság tagjaival, képernyő (belső) megosztást nem alkalmaz,

A fentiekben foglaltak megsértése a HKR. szerinti felelősségre vonási eljárást vonhatja maga után.

A szóbeli vizsga során a kapcsolat esetleges megszakadása esetén a hallgatót a kapcsolat azonnali helyreállításában az oktatóval való együttműködési kötelezettség terheli. A kapcsolat sikertelen helyreállítása esetén az oktató mérlegeli, hogy az addig történt hallgatói felelet alapján a vizsgajegyet meg tudja-e állapítani. Amennyiben nem, a kapcsolat az ismételt helyreállításának sikertelensége esetén a szóbeli vizsga nem realizálódott. A vizsga ismételt letételére a HKR. szabályai vonatkoznak.

Az oktató a szóbeli vizsga eredményét a szóbeli vizsgán közli a hallgatóval.