Nyelvvizsgák

 

 

A Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központja az államilag elismert nyelvvizsga-rendszerben a következő vizsgarendszerek vizsgahelyeit működteti és vizsgáit rendezi meg:

• az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE ONYC)  ORIGÓ vizsgarendszere               

• a CORVINUS Egyetem OECONOM gazdasági szaknyelvi vizsgarendszere

• a CORVINUS Egyetem ÁLTALÁNOS nyelvvizsgarendszere

• a British Council CAMBRIDGE ESOL egynyelvű angol vizsgarendszere

• a Szent István Egyetem ZÖLD ÚT (gazdálkodási menedzsment, agrár-és környezettudományi valamint műszaki) szaknyelvi vizsgarendszere

 
 

Az egyes nyelvvizsgákra vonatkozó részletes információ az alábbi fülekre kattintva található meg:

 ORIGÓ Logó
     ORIGÓ
CORVINUS
    CORVINUS
 CAMBRIDGE.jpg
    CAMBRIDGE
ZOLD UT
    ZÖLD ÚT

Még több információ olvasható a Miskolci Egyetem honlapján a Nyelvvizsgák menüpont alatt.

A SZIE Zöld Út nyelvvizsgarendszer kedvezményeket biztosít fogyatékkal élő vizsgázói részére, melyekről bővebben olvashat az alábbi dokumentumban:

Speciális kedvezmények

Változás a SZIE Zöld Út nyelvvizsgarendszerben! Az őszi vizsgaidőszaktól a szaknyelvi nyelvvizsgák nem csak komplexen, külön-külön (szóbeli, írásbeli) is teljesíthetők!

 

 

Vizsganaptárak

ORIGÓ vizsganaptár 2019.

VÁLTOZÁS AZ ORIGÓ VIZSGARENDSZERBEN!!! 2019. február 1-től csak online lehet jelentkezni a vizsgára. A vizsgadíjat csak átutalással, vagy OTP fiókon belüli, az ELTE-ONYC számlájára történő befizetéssel lehet teljesíteni.

 

FONTOS INFORMÁCIÓ!

A Miskolci Egyetemen letehető ORIGÓ szóbeli vizsgák: angol, német, orosz alap-, közép- és felsőfok. Eszperantóból szóbeli vizsgát a Miskolci Egyetemen csak a májusi és novemberi vizsgaidőszakban szervezünk (megfelelő jelentkezői létszám esetén)!

 

ORIGÓ vizsganaptár 2019.

SZIE Zöld Út vizsganaptár 2019.

Corvinus nyelvvizsga időpontok 2019.

Cambridge vizsgaidőpontok 2019.

 

Nyelvvizsgák összehasonlító táblázata:

általános_nyelvvizsgák

Szaknyelvi-nyelvvizsgák

Nyelvvizsgák ügyintézése és félfogadás a Miskolci Egyetemen

– ELTE ONYC (ORIGÓ), SZIE Zöld Út és Corvinus nyelvvizsgák ügyintézése:
Mezőné Tóth Veronika koordinátor,
C/1 épület, 2. emelet 203. szoba,
Félfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00 – 14.00
Telefon: 46/565-240
e-mail: iokadmin@uni-miskolc.hu

– British Council Cambridge nyelvvizsga ügyintézés:
Kissné Dr. Kovács Krisztina koordinátor,
C/1. épület, 2. emelet, 204-es szoba,
Telefon: 46/565-111 (13-85-ös melléken),
e-mail: iokkrisz@uni-miskolc.hu

 

Cambridge English vizsgák az Idegennyelvi Oktatási Központban (Miskolci Egyetem) ÁTMENETILEG NEM TEHETŐK!

Az IOK a Cambridge English vizsgáit Magyarországon szervező British Council bejelentett vizsgahelye. A hozzánk jelentkező vizsgázók a következő lehetőségek közül választhatnak: FCE, CAE, CPE.

A Cambridge English nyelvvizsga-bizonyítványait világszerte számos ország egyetemei, oktatási intézetei és munkaadói elfogadják.

A Cambridge-i Egyetem egynyelvű angol vizsgái valódi nyelvtudást mérnek és sokkal többet nyújtanak, mint pusztán egy nyelvvizsga-bizonyítványt: a vizsgákra való felkészülés segít a vizsgázóknak lépésről lépésre tanulni és fejleszteni beszéd- és íráskészségüket, valamint írott és hallott szövegértésüket.

A folyamat nem csak a nyelvtanulásról szól, hanem az angol nyelv valódi életben történő használatához szükséges magabiztosság megszerzéséről – illetve ennek bizonyításáról.

Magyarországon a PET, FCE, CAE és CPE vizsgákat az Oktatási Hivatal – Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH-NYAK) egynyelvű, komplex vizsgákként akkreditálta, ezzel igazolva, hogy vizsgáink szakszerűek, megalapozottak és a magyar törvényi előírásoknak megfelelnek. Vizsgázóink sikeres vizsga esetén az angol bizonyítvány mellé az Oktatási Hivatal által kiállított akkreditált nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak a következő szinteken:

PET: egynyelvű, komplex, B1 szint

FCE: egynyelvű, komplex, B2 szint

CAE: egynyelvű, komplex, C1 szint

CPE: egynyelvű, komplex, C1 szint

A Cambridge English által kiállított nemzetközi, illetve az Oktatási Hivatal által kiállított akkreditált bizonyítványokról bővebb információkat talál a British Council Vizsgaeredményekről szóló oldalán.

A nyelvvizsgák akkreditációjával kapcsolatban részletesebben az Oktatási Hivatal NYAK honlapján tájékozódhat:  http://www.nyak.hu/default.asp

A vizsgák iránt érdeklődők és leendő vizsgázóink figyelmébe ajánljuk a következő két honlapot:

A British Council Cambridge English vizsgákról szóló, folyamatosan frissülő honlapja: https://www.britishcouncil.hu/angol-nyelvvizsga/cambridge

– sok egyéb hasznos információ mellett – leírja a választható vizsgákat, a jelentkezés és a vizsgák menetét és feltételeit, a Vizsgaszabályzatot, valamint az eredményekkel kapcsolatos tudnivalókat is. Itt választhatja ki vizsgájának időpontját és helyszínét, és innen érheti el az online regisztrációs felületet is.

Cambridge English Language Assessment angol nyelvű honlapja minden, a vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad. Részletes információt kínál a bizonyítványok szintjeiről és nemzetközi elismertségéről, a vizsgák felépítéséről, feladatsorairól és értékeléséről. Rengeteg segítséget nyújt továbbá a felkészüléshez is hanganyaggal és megoldási kulcsokkal illetve példákkal együtt elérhető (papír és számítógép alapú) mintafeladatsorok, valamint vizsgatippek és ingyenesen hozzáférhető tanulási segédanyagok formájában.

Ha a vizsgákkal vagy az angol nyelvű honlaptartalommal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat: Miskolci Egyetem, Idegennyelvi Oktatási Központ, C1. ép. 204. iroda    Tel.: 06 (46) 565-111/13-85

 

Általános angol nyelvvizsgákCambridge English: Preliminary (PET) és PET for Schools –  B1 (alapfok)A Cambridge English: Preliminary (PET) olyan készségeket mér, melyek meglétére hétköznapi helyzetekben és munkatevékenységek során van a nyelvtanulóknak szükségük. (A vizsga PET for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.)Szintje: B1 (alapfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.Ki válassza ezt a nyelvvizsgát?A PET-re készülve fejlődni fog az utazás során  vagy munka közben használt angolja.A B1 szintű (alapfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidõ stb. terén.
 • Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történõ utazás során adódik.
 • Egyszerû, összefüggõ szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklõdési körébe tartoznak.

Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különbözõ álláspontokat és terveket.

Miből áll a nyelvvizsga?

A vizsgának három része van. Egy napon zajlik az olvasás, írás és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English PET-ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

PET / PETFS OLVASott szövegértés  ÉS ÍRÁSkészség HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS beszéd-készség
Rendelkezésre álló idő 1 óra 30 perc 36 perc (ebből 6 perc a válaszok átvezetésére szolgál) 10-12 perc (páronként)
Feladatok száma Olvasás: 5 rész / 35 kérdés

Írás: 3 rész / 7 kérdés

4 rész / 25 kérdés 4 rész
Pontok (az összpontszám %-ában) 50% 25% 25%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A PET vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint:

 

Összesített eredmény

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése KER szint
160 – 170 Pass with Distinction B2*
153 – 159 Pass with Merit B1
140 – 152 Pass B1
120 – 139 Level A2 A2*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a PET nyelvvizsgával?

A PET nyelvvizsgával Magyarországon B1 szintű (alapfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem.

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

 • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,
 • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a PET vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 140 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 115 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

Cambridge English: First (FCE) és First for Schools (FCEfS) – B2 (középfok)

A Cambridge English: First (FCE) és a First for Schools (FCEfS) nyelvvizsga-bizonyítvány igazolja, hogy elég jól használja az angolt szóban és írásban ahhoz, hogy angol nyelvterületen tanulhasson vagy dolgozhasson. (A vizsga for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.)

Szintje: B2 (középfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER)  szerint.

Ki válassza az FCE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha angol nyelv használatát elváró munkahelyre készül vagy angol nyelvterületen szeretne élni, esetleg angol nyelvű egyetemi alapozó felkészítő kurzusra szeretne jelentkezni.

A B2 szintű (középfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
 • Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.
 • Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

Miből áll a nyelvvizsga?

Az FCE nyelvvizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasás és nyelvhelyesség, írás, és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English FCE -ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

 FCE / FCEFS olvasott szövegértés és NYELVHELYESSÉG ÍRÁSkészség HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS beszédkészség
Rendelkezésre álló idő 1 óra 15 perc 1 óra 20 perc kb. 40 perc 14 perc (páronként)
Feladatok száma 7 rész / 52 kérdés 2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható) 4 rész / 30 kérdés 4 rész
Pontok (az összpontszám %-ában) 40% 20% 20% 20%

Mik a sikeres vizsga feltételei?

Az FCE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint:

 

Összesített eredmény

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése KER szint
180 – 190 Grade A C1*
173 – 179 Grade B B2
160 – 172 Grade C B2
140 – 159 Level B1 B1*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető az FCE nyelvvizsgával?

Az FCE nyelvvizsgával Magyarországon B2 szintű (középfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem.

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

 • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,
 • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, az FCE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 160 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 133 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

Cambridge English: Advanced(CAE) –  C1 (felsőfok)

A Cambridge English: Advanced (CAE) nyelvvizsga-bizonyítvány olyan magas szintű angol nyelvtudást igazol, amelynek segítségével egyetemi szintű kurzusokon vehet részt, hatékonyan kommunikálhat vezetői szinten szakmájában illetve az üzleti életben, és nagymértékű folyékonysággal tudja kifejezni magát.

Szintje: C1 (felsőfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER)  szerint.

Ki válassza a CAE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha munkáltatója vagy felsőoktatási intézménye számára akarja bizonyítani, hogy magabiztosan kommunikál angolul, akár összetettebb helyzetekben is.

A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli.
 • Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket.
 • A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai
 • célokra.
 • Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.
 • Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is.
 • Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.
 • Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Miből áll a nyelvvizsga?

A CAE vizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés és nyelvhelyesség, az íráskészség, és a hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English CAE -ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

 CAE olvasott szövegértés és NYELVHELYESSÉG ÍRÁSkészség HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS beszédkészség
Rendelkezésre álló idő 1 óra 30 perc 1 óra 30 perc kb. 40 perc 15 perc (páronként)
Feladatok száma 8 rész / 56 kérdés 2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható) 4 rész / 30 kérdés 4 rész
Pontok (az összpontszám %-ában) 40% 20% 20% 20%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A CAE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint:

 

Összesített eredmény

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése KER szint
200 – 210 Grade A C2*
193 – 199 Grade B C1
180 – 192 Grade C C1
160 – 179 Level B2 B2*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CAE nyelvvizsgával?

A CAE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem.

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

 • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,
 • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a CAE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 153 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

Cambridge English: Proficiency (CPE)- C2 (mesterszint/felsőfok)

A Cambridge English: Proficiency nyelvvizsga a Cambridge English által kiadott legmagasabb szintű nyelvi bizonyítványt nyújtja, mely az angol nyelv kivételesen magas szintű elsajátítását igazolja.

Szintje: C2 (’Mesterszint’) a Közös Európai Referenciakeret (KER)  szerint. A Magyarországon a CPE vizsgával megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintjéről lejjebb olvashat.

Ki válassza a CPE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha felső vezetés szintű kommunikációt elváró szakmai vagy tanulmányi környezetben szeretne tanulni vagy dolgozni, például ha posztgraduális illetve doktori képzésen szeretne részt venni egy angol nyelvű egyetemen.

A C2 szintű (’mesterfokú’) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 • Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.
 • A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat.
 • Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

Miből áll a nyelvvizsga?

A CPE nyelvvizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés és nyelvhelyesség, íráskészség, és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a  szóbeli nyelvvizsgára általában egy másik napon kerül sor. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English CPE-ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

 CPE olvasott szövegértés ÉS NYELVHELYESSÉG ÍRÁSkészség HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS beszédkészség
Rendelkezésre álló idő 1 óra 30 perc 1 óra 30 perc 40 perc 16 perc (páronként)
Feladatok száma 7 rész / 53 kérdés 2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható) 4 rész / 30 kérdés 3 rész
Pontok (az összpontszám %-ában) 40% 20% 20% 20%

 

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A CPE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint:

 

Összesített eredmény

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése KER szint
220 – 230 Grade A C2
213 – 219 Grade B C2
200 – 212 Grade C C2
180 – 199 Level C1 C1*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CPE nyelvvizsgával?

A CPE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem.

Bár a CPE vizsga a KER szerinti C2 nyelvi szint (’Mesterszint’) mérésére és igazolására szolgál, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Magyarországon letehető legmagasabb államilag elismert nyelvvizsgaszint a C1 (felsőfok); az Oktatási Hivatal tehát csak ezen a szinten állíthat ki bizonyítványt, C2 szinten nem. Ezzel a szabályozással kapcsolatban bővebb információt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától kaphat.

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

 • a vizsgázó összesített eredményének el kell érnie a vizsgaközpont által meghatározott ún. megfelelési minimumot,
 • a vizsgázónak mind a négy nyelvi készség (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) esetében legalább 40%-os eredményt kell elérnie.

Mivel a CPE vizsga C2 nyelvi szintet mér, de az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintje minden esetben csak C1 (felsőfok) lehet, ezért a fenti feltételek teljesülését a CPE vizsga esetében a CAE vizsgánál felsorolt pontszámok elérése biztosíthatja. Azaz: a CPE vizsgán az államilag elismert bizonyítvány megszerzéséhez szükséges megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 153 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

A Cambridge angol nyelvvizsgával kapcsolatos hasznos linkek

Jelentkezzen a Cambridge angol nyelvvizsgára Magyarországon.

Tudja meg mikor, hol és mennyiért tud Cambridge angol nyelvvizsgát tenni Magyarországon.

Mire számítson a vizsga napján?

A papír alapú vizsgaeredmények négy-hat héttel a vizsga után érhetők el, a számítógépes vizsgaeredmények két héttel a vizsga után tekinthetők meg.

Miért válassza a British Councilt?