Tájékoztatunk minden kedves ügyfelünket, hogy  Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel,

2020. márciusától visszavonásig felfüggesztjük vizsgáinkat.

Elérhetőségünk menüpont alatt található email címeken és telefonszámokon munkaidőben állunk rendelkezésükre.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nft.) XXX. fejezete, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) alapján ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, akkor az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek.

Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tettek záróvizsgát.

Intézményi nyelvi vizsgát azok a volt hallgatóink – tehetnek, akik legkésőbb 2013. júniusában, vagy azt megelőzően tettek sikeres záróvizsgát, viszont még nem rendelkeznek a diplomához szükséges államilag elismert nyelvvizsgával.

Továbbá azok a hallgatók, akik más felsőoktatási intézményben sikeres záróvizsgát tettek és akiknek az adott intézmény elfogadja a Miskolci Egyetem intézményi nyelvi vizsgáját. Az intézményi nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának!

Figyelem! Bővült az intézményi nyelvi vizsga. A 2017. év júniusi vizsgaidőszaktól lehetőség van alap szintű vizsgát tenni azon volt hallgatóinknak, akiknek a kimeneti nyelvi követelmény alapfokú államilag elismert nyelvvizsga volt.

Továbbá ugyanekkortól orosz nyelvből is vizsgázhatnak azok, akik ezt a nyelvet tanulták.

2019. januári vizsgaidőszaktól lehetőség van spanyol nyelvből alapszintű vizsga letételére!

Jelentkezési lap 2020.

Intézményi nyelvi vizsga szabályzat

Felkészüléshez ajánlott könyvek minden szinten

Általános vizsgaleírás, vizsgafeladatok alap szint

 Minta vizsga alapszintű, orosz nyelv 

angol zaszlo.jpgMinta vizsga alapszintű, angol nyelv

nemet zaszlo.jpgMinta vizsga alapszintű, német nyelv

     Minta vizsga alapszintű, spanyol nyelv

Általános vizsgaleírás, vizsgafeladatok közép szint

angol zaszlo.jpg Mintavizsga angol nyelvből közép szinten
nemet zaszlo.jpg Mintavizsga német nyelvből közép szinten

Általános vizsgaleírás, vizsgafeladatok felső szinten

angol zaszlo.jpg Mintavizsga angol nyelvből felső szinten
nemet zaszlo.jpg Mintavizsga német nyelvből felső szinten

A Miskolci Egyetemen soron következő intézményi nyelvi vizsga időszaka:

   
Soron következő intézményi nyelvi vizsga:
2020. június 22. – július 10.
Jelentkezési határidő: 2020. június 22., 13.00 óra
Írásbeli vizsga: 2020. június 22. (hétfő) 9.00 óra
Szóbeli vizsga: 2020. június 22. (hétfő) 12.00 órától
Határozatok átvétele: 2020. július  7-9. (9.00-14.00-ig)
Betekintés: 2020. július 7-9. (9.00-12.00-ig)

A júniusi intézményi nyelvi vizsgára angol és német nyelvből, közép szinten tanfolyamot hirdetünk április 3- június 19. között. Részletek és jelentkezés a Nyelvtanfolyamok menüpont alatt.

 
2020. január 25. – február 14.
Jelentkezési határidő: 2020. január 14., 13.00 óra
Írásbeli vizsga: 2020. január 25. (Szo) 9.00 óra
Szóbeli vizsga: 2020. január 25. (Szo) 12.00 órától
Határozatok átvétele: 2020. február  3-6. (9.00-14.00-ig)
Betekintés: 2020. február 3-6. (9.00-12.00-ig)
 
2019. október 26. – november 21.
 
 
 
 
 
 
 

Vizsgadíj alap szinten: 18.000 Ft.

Vizsgadíj közép szinten: 20.000 Ft.

Vizsgadíj felső szinten: 25.000 Ft.

A vizsgára jelentkezés határideje nem azonos a vizsgadíj megfizetésének határidejével!

Jelentkezési lap átvehető személyesen, vagy letölthető honlapunkról , amit bejelentkezéshez először határidőig, digitalizálva, e-mailben kérünk  megküldeni a iokadmin@uni-miskolc.hu címre.  A beküldési határidőt követően kapnak elektronikusan tájékoztatást a vizsgadíj megfizetésének a menetéről.
A vizsgadíj megfizetése kétféle módon teljesíthető: csekkes befizetéssel (kizárólag egyetemi csekkszelvényt áll módunkban elfogadni), vagy banki utalással.
A csekkszelvény átvételére és leadására azonban csak személyesen van lehetőség.

A jelentkezés végelegessé akkor válik, ha a befizetést igazoló csekkszelvény vagy banki átutalás bizonylatát valamint egy eredeti kézjeggyel ellátott jelentkezési lapot együttesen megküldenek címünkre!

A vizsgázónak egyszeri alkalommal lehetősége van a vizsgáját halasztani az erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével. A halasztási díjmentes. Az áthelyezési kérelmet a kitűzött vizsgadátumot megelőző 14. napig lehet benyújtani a vizsgahelyre!

 Vizsgahalasztási kérelem

Amennyiben a vizsgázó az intézményi nyelvi vizsga Határozatának személyes átvételében akadályoztatva van, úgy meghatalmazással a nevében az általa megjelölt személy eljárhat. (Formanyomtatvány kitöltése kötelező!)

Meghatalmazás

Ajánlások

• Aki államilag elismert írásbeli vagy szóbeli középfokú vagy felsőfokú általános nyelvvizsgával rendelkezik, fontolja meg, hogy azt egészíti-e ki komplex vizsgára, vagy leteszi a közép szintű vagy felső szintű intézményi nyelvi vizsgát.
• Aki számára a kimeneti követelmény államilag elismert alapfokú általános nyelvvizsga, fontolja meg, hogy államilag elismert alapfokú nyelvvizsgát tesz-e, vagy alapszintű intézményi nyelvi vizsgát.

A vizsgára történő felkészülés

• az Idegennyelvi Oktatási Központ külön erre a vizsgára felkészítő tanfolyamain
• független nyelvtanfolyamokon
• önálló tanulással
• Honlapunkon (www.iok.uni-miskolc.hu) megtalálható a vizsgák pontos leírása és minta vizsga feladatsorok minta megoldással, valamint a felkészüléshez ajánlott tankönyvek listája.

Az intézményi nyelvi vizsgáink előtt mindenkor hirdetünk tanfolyamokat 10 hét időtartamra.


közvetlenül az intézményi nyelvi vizsgára felkészítő kurzusainkra első sorban azok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek az általános nyelvi vizsgához szükséges nyelvtani és lexikális ismeretekkel, mivel ezek a kurzusaink a nyelvvizsga különböző írásbeli és szóbeli feladatainak közvetlen begyakorlását szolgálják. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a tanfolyam felkészítés a vizsgára, a vizsga nem közvetlenül a tanfolyam anyagát kéri számon.
A tanfolyamon való részvételhez kérjük a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot (letölthető: www.iok.uni-miskolc.hu) eljuttatni címünkre a megadott határidőig. A jelentkezés elfogadásáról mindenkit e-mailben értesítünk. A tanfolyami díj befizetéséhez szükséges csekk átvétele és a befizetés igazolása mindig személyesen történik. A tanfolyam díja banki átutalással is befizethető. A tanfolyamon való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése.
A jelentkezési lapon közölt adatokat az érintett(ek) hozzájárulása nélkül harmadik személynek az IOK nem adja ki. A jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. Lemondást csak írásban fogadunk el a tanfolyam kezdetét megelőző 3. naptári napig címünkön személyesen, vagy faxon. Az ezt követő lemondás esetén a már befizetett tanfolyami díj 50 %-a technikai díjként fizetendő.

A tanfolyamokról bővebb felvilágosítás kérhető személyesen: Miskolc-Egyetemváros, C/1 épület II. emelet 203., e-mailbeniokadmin@uni-miskolc.hutelefonon: (46) 565-240, és a honlapunkon: www.iok.uni-miskolc.hu

Tájékoztatjuk, hogy a ME Idegennyelvi Oktatási Központjában az alábbi államilag elismert nyelvvizsgák tehetők le: Origó, Cambridge általános nyelvi, Corvinus gazdasági és nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi, Corvinus általános nyelvi, Zöld Út gazdasági, műszaki és mezőgazdasági szaknyelvi nyelvvizsga.

Reméljük, Önt is hamarosan vizsgázóink között üdvözölhetjük.

VÉLEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRÓL

“Nagyon készségesek a tanárok, kiválóan elérhető minden információ ami szükséges.Nagyon kedvesek és jó hangulatú a vizsga.Utólag is köszönöm szépen!!! :-)” U. Sz.

“A nyelvvizsga tanárai nagyon segítőkészek és kedvesek voltak. Ajánlottam más ismerősöknek is ezt a vizsgát. Eredménytől függetlenül (még nem tudom) köszönettel tartozom minden közreműködő félnek.
Üdvözlettel: G. A.”