A felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6.§ alapján “aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezi a  Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nft.) XXX. fejezete, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) bekezdését.

“Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, akkor az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek.”

A 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet hatálybalépésével egyidejűleg tehát megszűnik az intézményi nyelvi vizsga.