Gyakran ismételt kérdések

Mit nyújtanak számomra az IOK által kínált nyelvi órák?

 • Az IOK nyelvi órái a Miskolci Egyetem hallgatói számára térítésmentesek.
 • Felkészült és tapasztalt oktatók várják, sok éves oktatói és nyelvvizsgáztatói tapasztalattal számos nyelvvizsgarendszerben.
 • A kurzusok célja, hogy a hallgatók teljesíteni tudják a képzési kimeneti követelményeket és a munkaerőpiac elvárásait.
 • Minden kurzus célirányos felkészítést biztosít a hallgatói csoport által kiválasztott általános vagy szaknyelvi nyelvvizsgára.
 • A kurzus időpontja igazodik az órarendjéhez. Esetleges ütközés esetén az IOK oktatói és dolgozói segítséget nyújtanak az ideális megoldás megtalálásában.
 • A tanórák látogatásán túl igénybe veheti a tanórán kívüli konzultációs időpontokat.

 

1. Kurzusok

Mi a különbség a kritérium tárgy (kötelező) és a szabadon választott státusz között?

A kritérium tárgy ill. a szabadon választott státuszt a mintatanterv határozza meg együtt a kurzusért járó kreditpontokkal.
A kötelező kurzus csak akkor folytatható, ha aláírást és elégtelennél jobb gyakorlati jegyet kap a félév végén, egyébként újra fel kell venni.
A szabadon választott kurzus nem teljesített félév után is folytatható vagy újra felvehető.

Milyen szintűek az idegen nyelvi kurzusok?

Az IOK által tartott kurzusok célja, hogy a hallgatókat eljuttassa a kimeneti követelményekben meghatározott B2 szintű (középfokú) nyelvvizsgáig az egyetemi tanulmányaik során. Az induló 1. féléves csoportok szintfelmérés alapján kezdik meg nyelvi tanulmányaikat.

Hogyan történik a szintfelmérés?

Az 1. féléves idegen nyelvi kurzust felvett hallgatókat a szintfelmérés helyéről és idejéről e-mailben értesítjük. A szintfelmérés az első oktatási héten történik. Amennyiben valamilyen okból nem kap e-mailt, tájékozódjon a hirdető táblákon (C/1 II. emelet) ill. az IOK honlapján.

Mit tehetek, ha nem vettem részt a szintfelmérőn?
Keresse a hirdető táblákon és a honlapon megnevezett felelős tanárt és/vagy menjen el a következő nyelvórára, ahol pótolhatja azt.

Van-e csak írásbelire/csak szóbelire felkészítő kurzus?

Igen: az ÁJK-n szabadon választott kurzusként, a műszaki karokon, aBTK-n és a BBZI-ben közvetlenül a nyelvvizsga előtt álló csoportokban igény esetén lehetséges.

Az általános nyelvvizsgára felkészítő kurzusok egymásra épülnek-e?

Igen.

A műszaki karok hallgatójaként felvehetek-e egy félévben több nyelvi kurzust, és teljesíthetem-e azokat egyszerre?

 • Igen, ha tanulmányait a Miskolci Egyetemen 2009. szeptembere előtt kezdte.
 • Nem, ha tanulmányait a Miskolci Egyetemen 2009. szeptembere után kezdte, mert akkor lépett életbe a modulokból álló szabályozott nyelvoktatás a műszaki karokon. Ennek értelmében a kurzusok egymásra épülnek, pl. a 2. kurzus előfeltétele az 1. teljesítése. A nem teljesített kurzusok pótlására a rákövetkező félévben is van lehetőség.

Hogyan juthatok hozzá a kurzusok tananyagához?

Forduljon az idegen nyelvet oktató tanárához.

Ha kötelező az aláírás és a gyakorlati jegy, de 0 kreditet kapok, akkor hogyan számít be a jegy az átlagba?

A karok hallgatói követelményrendszere szerint.

Felvehetek-e szabadon választott kurzust a tantervben kötelezően előírt nyelvi kurzusok helyett?

Nem.

Feltétele-e a nyelvvizsga a szabadon választott kurzusoknak?

Nem. Azonban azt tanácsoljuk, hogy először az idegen nyelvi kritérium követelményt teljesítse.

Milyen nyelvvizsgákra készülhetek fel az IOK kurzusain?

B2 szintű általános és szaknyelvi vizsgákra.
Az IOK akkreditált vizsgahelye a következő vizsgáknak: ORIGO, Cambridge, OECONOM, Zöld Út
Link: Nyelvvizsgák

Részt vehet-e nyelvvizsgával rendelkező hallgató a nyelvórákon?

Igen, ha a Neptunon felvesz az adott félévre meghirdetett nyelvi kurzust. (Kritérium tárgy esetén ne kérjen felmentést).

2. A nyelvi követelmények teljesítése

Hogyan tudom teljesíteni a tantárgyi követelményeket?

Az aláírás megszerzésének feltételei:

 • Az órák látogatása kötelező a Neptunban történt kurzus-felvétel után.
 • Aktív részvétel az órákon.
 • Az igazolt és igazolatlan hiányzások száma együttesen sem haladhatja meg a féléves összóraszám 30 %-át.
 • Megengedett igazolatlan hiányzás egy heti óraszám.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • A számonkérések (min. 3) eredményes teljesítése (min. 60%).
 • A sikertelen és elmaradt dolgozatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében.

A szorgalmi időszakban meg nem szerzett aláírás és gyakorlati jegy pótlása a karok által meghatározott feltételek szerint a vizsgaidőszakban is lehetséges.

A félév során átmehetek-e egy másik csoportba?

Igen, a szorgalmi időszak első három hetében, amennyiben mindkét csoport oktatójával ezt megbeszélte, és mindketten hozzájárulnak ehhez.

Hogyan kérhetek felmentést az óralátogatás alól?

A kimeneti nyelvi követelmény (B2 szintű nyelvvizsga) teljesítése után forduljon a kar tanulmányi csoportjához.

Tanulhatok-e egyszerre több idegen nyelvet?

Erre a szabadon választott kurzusok adnak lehetőséget.

Mesterszakos vagyok, tanulhatok-e nyelvet?
A GTK valamint a GÉIK- n belül az Energetikai mérnök szak mintatanterve tartalmaz idegen nyelvi órát.

Ha két szakon tanul valaki, kaphat-e az egyik szakon felmentést a nyelvi órák alól?

Kérheti teljesített kurzusainak a beszámítását.

Ki és hogyan kaphat kedvezményes tanulmányi rendet?

Ezt a HKR (Hallgatói Követelményrendszer) szabályozza.

3. NEPTUN rendszer

Hogyan és mikor vehetem fel az idegen nyelvi kurzusokat?

A kar és évfolyam számára meghirdetett regisztrációs időszakban.

Nem találom a NEPTUN-ban a kurzusomat, mit tegyek?

Jelezze ezt a problémát az IOK adminisztrációjában (C/1 203.).

Mi a teendő, ha betelt a létszám a kurzuson, amire jelentkeznék?

Forduljon az IOK adminisztrációjához.

Mi a teendőm, ha a NEPTUN-ban más tanár neve szerepel, mint akihez órára járok?

Tájékoztassa erről a tanárát: mondja meg az Ön által felvett kurzus kódját és az oktató nevét.

Meddig lehet jelentkezni a NEPTUN-ban meghirdetett idegen nyelvi vizsgákra, gyakorlati jegy és aláírás pótlásra?

A NEPTUN szabályzatnak megfelelően a vizsgát/pótlást megelőző nap 12.00-ig.

Meddig lehet leadni a tárgyat, ha nem tudok bejárni az órákra?

A karok hallgatói követelményrendszerében meghatározott időpontig.