Gyakran ismételt kérdések

Mit nyújtanak számomra az IOK által kínált nyelvi órák?

  • Az IOK nyelvi órái a Miskolci Egyetem hallgatói számára térítésmentesek.
  • Felkészült és tapasztalt oktatók várják, sok éves oktatói és nyelvvizsgáztatói tapasztalattal számos nyelvvizsgarendszerben.
  • A kurzusok célja, hogy a hallgatók teljesíteni tudják a képzési kimeneti követelményeket és a munkaerőpiac elvárásait.
  • Minden kurzus célirányosan készíti fel a hallgatókat az általuk választott általános vagy szaknyelvi nyelvvizsgára.
  • Kurzusainkat a karok órarendjeihez illeszkedve hirdetjük meg. Esetleges ütközés esetén az IOK oktatói és dolgozói segítséget nyújtanak az ideális megoldás megtalálásában.

 

1. Kurzusok

Mi a különbség a kritérium tárgy (kötelező) és a szabadon választott státusz között?

A kritérium tárgy ill. a szabadon választott státuszt a mintatanterv határozza meg együtt a kurzusért járó kreditpontokkal.
A kötelező, egymásra épülő kurzusok  csak akkor vehetők fel, ha az előfeltételek teljesülnek (aláírás és legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése).
A szabadon választott kurzus nem teljesített félév után is folytatható vagy újra felvehető.

Milyen szintűek az idegen nyelvi kurzusok?

Az IOK által tartott kurzusok célja, hogy a hallgatókat eljuttassa a kimeneti követelményekben meghatározott  szintű nyelvvizsgáig az egyetemi tanulmányaik során. Magas hallgatói létszám esetén, a csoportbeosztások a szintfelmérésen elért eredmények alapján történik.

Mit tehetek, ha nem vettem részt a szintfelmérőn?
Keresse a hirdető táblákon megnevezett felelős tanárt.

Az általános nyelvvizsgára felkészítő kurzusok egymásra épülnek-e?

Igen.

Hogyan juthatok hozzá a kurzusok tananyagához?

Forduljon az idegen nyelvet oktató tanárához.

Felvehetek-e szabadon választott kurzust a tantervben kötelezően előírt nyelvi kurzusok helyett?

Nem.

Milyen nyelvvizsgákra készülhetek fel az IOK kurzusain?

Általános és szaknyelvi nyelvvizsgákra.
Az IOK akkreditált vizsgahelye a következő vizsgáknak: Origó, Corvinus, OECONOM, Zöld Út gazdasági és műszaki szaknyelvi.

Részt vehet-e nyelvvizsgával rendelkező hallgató a nyelvórákon?

Igen, ha a Neptunon felvesz az adott félévre meghirdetett nyelvi kurzust. (Kritérium tárgy esetén ne kérjen felmentést).

2. A nyelvi követelmények teljesítése

Hogyan tudom teljesíteni a tantárgyi követelményeket?

Az aláírás megszerzésének feltételei:

  • Az órák látogatása kötelező a Neptunban történt kurzus-felvétel után.
  • Aktív részvétel az órákon.
  • Az igazolt és igazolatlan hiányzások száma együttesen sem haladhatja meg a féléves összóraszám 30 %-át.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  • A számonkérések (min. 3) eredményes teljesítése (min. 60%).
  • A sikertelen és elmaradt dolgozatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében.

A szorgalmi időszakban meg nem szerzett aláírás és gyakorlati jegy pótlása a HKR, valamint karok által meghatározott feltételek szerint a vizsgaidőszak első két is lehetséges.

A félév során átmehetek-e egy másik csoportba?

Igen, a szorgalmi időszak első hetében, amennyiben mindkét csoport oktatójával ezt megbeszélte, és mindketten hozzájárulnak ehhez.

Hogyan kérhetek felmentést az óralátogatás alól?

A kimeneti nyelvi követelmény teljesítése után forduljon a kar Dékáni Hivatalához, és félév kezdete előtt kreditbefogadással elismertetheti a nyelvvizsgáját.

Tanulhatok-e egyszerre több idegen nyelvet?

Erre a szabadon választott kurzusok adnak lehetőséget.

Ha két szakon tanul valaki, kaphat-e az egyik szakon felmentést a nyelvi órák alól?

Kérheti teljesített kurzusainak a beszámítását.

Ki és hogyan kaphat kedvezményes tanulmányi rendet?

Ezt a HKR (Hallgatói Követelményrendszer) szabályozza, valamint a karok vonatkozó Szabályzata. A kedvezményes tanulmányi rendet a saját kar Tanulmányi Bizottsága bírálja el.

3. NEPTUN rendszer

Hogyan és mikor vehetem fel az idegen nyelvi kurzusokat?

A kar és évfolyam számára meghirdetett regisztrációs időszakban.

Nem találom a NEPTUN-ban a kurzusomat, mit tegyek?

Jelezze ezt a problémát az IOK -ban, vagy a saját kari Neptun-felelősénél.

Meddig lehet jelentkezni a NEPTUN-ban meghirdetett idegen nyelvi vizsgákra, gyakorlati jegy és aláírás pótlásra?

A NEPTUN szabályzatnak megfelelően a vizsgát/pótlást megelőző nap 12.00-ig.

Meddig lehet leadni a tárgyat, ha nem tudok bejárni az órákra?

A karok hallgatói követelményrendszerében meghatározott időpontig.