Az IOK oktatási tevékenysége


Az egyetem hallgatói számára nyelvi képzést nyújt angol, francia, latin, magyar, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből.

A nyelvoktatás mind általános, mind szaknyelvi képzést magába foglal.

Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar és a Műszaki Anyagtudományi Kar  alap-, osztatlan, vagy MSc képzésben résztvevő hallgatói számára szakfordítói modult hirdetünk.

Az IOK nyelvoktatást biztosít a PhD képzésben résztvevő hallgatóknak.

Létszámtól függetlenül vizsgáztatja a központ a PhD nyelvvizsgára bejelentkező hallgatókat.

A Miskolci Egyetemre felvételt nyert külföldi hallgatók számára angol, és magyar  nyelvi  képzést biztosítunk.

Nyelvvizsgáztatás

  • 1981-ben — Budapest után elsőként vidéken — állami nyelvvizsgáztatás indult az IOK jogelődjében. Az új nyelvvizsgáztatási kormányrendelet hatályba lépését követően a volt “ITK” jogutódjaként működő ORIGÓ akkreditált vizsgahelyeként továbbra is folyik az általános, kétnyelvű szóbeli nyelvvizsgáztatás (az új megnevezés: “államilag elismert”) angol, német és megfelelő létszámú jelentkezés esetén eszperantó nyelvekből.
  • 2008. december 2-án csatlakozott a MATE Zöld Út vizsgarendszerhez, amelynek keretében angol és német nyelvből bonyolít le gazdasági, agrár és műszaki szaknyelvi középfokú nyelvvizsgákat.

Nyelvtanfolyamok

Az IOK 2014-ben kapott megújított engedélyt az akkreditált felnőttképzési tevékenysége folytatására, melynek keretében saját akkreditált nyelvtanfolyamokat szervez és bonyolít le. A képzésekhez szükséges tananyagot saját, a vizsgarendszerekben aktív vizsgáztatói jogosítvánnyal rendelkező nyelvtanárai állítják össze, és fejlesztik a mindenkori igényeket kielégítve.

A tanfolyamainkon gyakorlott, vizsgáztatói múlttal rendelkező kollégák oktatnak.

Kínálatunk a teljesség igénye nélkül: gazdasági-, műszaki szaknyelvi-, munkaerőpiaci modulok, általános B2 nyelvvizsga elkészítő kurzusok, intézményi nyelvi vizsgára felkészítő képzések.

Egyéb szolgáltatások

  • tolmácsolási
  • lektorálási
  • fordítási feladatok

ME-FŐNIX projekt keretein belül: nyelvi coaching oktatóknak, hallgatói nyelvi képzések, E-learning és Blended Learning tananyagok kidolgozása és oktatása

Nemzetközi kapcsolatok

1993-tól egy évente megújított szerződés alapján szoros az együttműködés az IOK és a magdeburgi Otto von Guericke Egyetem Nyelvi Központja között. Közös projekt keretében folyik a német nyelv oktatásának segítése (különös tekintettel a német nyelvi szakfordító-hallgatókra), valamint a szaktanárok továbbképzése.