Tájékoztatjuk minden kedves ügyfelünket, hogy a 20/2020. (III.11.)Korm. rendelet értelmében a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel!

Az Elérhetőségünk menüpontban fellelhető telefonon és email címeken munkaidőben állunk rendelkezésükre.

Az IOK oktatási tevékenysége


Az egyetem hallgatói számára nyelvi képzést nyújt angol, latin, magyar, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből.

A nyelvoktatás mind általános, mind szaknyelvi képzést magába foglal.

Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar és a Műszaki Anyagtudományi Kar  alap-, osztatlan, vagy MSc képzésben résztvevő hallgatói számára szakfordítói modult hirdetünk.

Az IOK nyelvoktatást biztosít a PhD képzésben résztvevő hallgatóknak.

Létszámtól függetlenül vizsgáztatja a központ a PhD nyelvvizsgára bejelentkező hallgatókat.

A Miskolci Egyetemre felvételt nyert külföldi hallgatók számára angol, és magyar  nyelvi  képzést biztosítunk.

Nyelvvizsgáztatás

  • 1981-ben — Budapest után elsőként vidéken — állami nyelvvizsgáztatás indult az IOK jogelődjében. Az új nyelvvizsgáztatási kormányrendelet hatályba lépését követően a volt “ITK” jogutódjaként működő ORIGÓ akkreditált vizsgahelyeként továbbra is folyik az általános, kétnyelvű szóbeli nyelvvizsgáztatás (az új megnevezés: “államilag elismert”) angol, német és megfelelő létszámú jelentkezés esetén eszperantó nyelvekből.
  • 2002. április 29-én lett az IOK az OECONOM gazdasági szaknyelvi vizsgarendszer akkreditált vizsgahelye, aminek keretében oktatóink angol, német, orosz, spanyol nyelvből vizsgáztatnak gazdasági középfokú szaknyelvi nyelvvizsgán.
  • A Corvinus Egyetem általános nyelvvizsgájának lebonyolítását is az IOK szervezi
  • 2008. december 2-án csatlakozott a SZIE Zöld Út vizsgarendszerhez, amelynek keretében angol és német nyelvből bonyolít le gazdasági, agrár és műszaki szaknyelvi középfokú nyelvvizsgákat.

Intézményi nyelvi vizsga

  • A Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központja a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nft.) XXX. fejezete, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) alapján 2012. év szeptemberétől saját hatáskörben szervezi, és bonyolítja le az intézményi nyelvi vizsgákat angol, német, orosz és spanyol nyelvekből.

Nyelvtanfolyamok

Az IOK 2014-ben kapott megújított engedélyt az akkreditált felnőttképzési tevékenysége folytatására, melynek keretében saját akkreditált nyelvtanfolyamokat szervez és bonyolít le. A képzésekhez szükséges tananyagot saját, a vizsgarendszerekben aktív vizsgáztatói jogosítvánnyal rendelkező nyelvtanárai állítják össze, és fejlesztik a mindenkori igényeket kielégítve.

A tanfolyamainkon gyakorlott, vizsgáztatói múlttal rendelkező kollégák oktatnak.

Kínálatunk a teljesség igénye nélkül: gazdasági-, műszaki szaknyelvi-, munkaerőpiaci modulok, általános B2 nyelvvizsga elkészítő kurzusok, intézményi nyelvi vizsgára felkészítő képzések.

Egyéb szolgáltatások

  • tolmácsolási
  • lektorálási és
  • fordítási feladatok

ME-FŐNIX projekt keretein belül: nyelvi coaching oktatóknak, hallgatói nyelvi képzések, E-learning és Blended Learning tananyagok kidolgozása és oktatása

Nemzetközi kapcsolatok

1993-tól egy évente megújított szerződés alapján szoros az együttműködés az IOK és a magdeburgi Otto von Guericke Egyetem Nyelvi Központja között. Közös projekt keretében folyik a német nyelv oktatásának segítése (különös tekintettel a német nyelvi szakfordító-hallgatókra), valamint a szaktanárok továbbképzése.