Az IOK rövid története

Jogelődje – Orosz Nyelvi Lektorátus néven – 1950-ben alakult meg egyetemünkön. Több mint 10 évig csak orosz nyelvi oktatás folyt, s csak ezt követően került sor az angol és német nyelv oktatásának elkezdésére, majd a francia, spanyol s végül az olasz  és latin nyelv tanítására is megteremtődtek a feltételek.

1981-ben –Budapest után az első vidéki – állami nyelvvizsgáztatási decentrum lett egyetemünk nyelvi központja.

1996 óta – Idegennyelvi Oktatási Központ néven – önálló, azaz karhoz nem tartozó központi oktatási egységként működik.

Az IOK oktatási tevékenysége

  • Az egyetem hallgatói számára nyelvi képzést nyújt angol, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből.
  • A nyelvoktatás mind általános, mind szaknyelvi képzést magába foglal.
  • Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar és a Műszaki Anyagtudományi Kar  alap-, osztatlan, vagy MSc képzésben résztvevő hallgatói számára szakfordítói modult hirdetünk.
  • Az IOK nyelvoktatást biztosít a PhD képzésben résztvevő hallgatóknak.
  • Létszámtól függetlenül vizsgáztatja a központ a PhD nyelvvizsgára bejelentkező hallgatókat.
  • A Miskolci Egyetemre felvételt nyert külföldi hallgatók számára angol, és magyar  nyelvi  képzést nyújt az IOK.
 • 1981-ben — Budapest után elsőként vidéken — állami nyelvvizsgáztatás indult az IOK jogelődjében. Az új nyelvvizsgáztatási kormányrendelet hatályba lépését követően a volt “ITK” jogutódjaként működő ORIGÓ akkreditált vizsgahelyeként továbbra is folyik nyelvvizsgáztatás (az új megnevezés: “államilag elismert”) angol, német és megfelelő létszámú jelentkezés esetén eszperantó nyelvekből.

Nemzetközi kapcsolatok

1993-tól egy évente megújított szerződés alapján szoros az együttműködés az IOK és a magdeburgi Otto von Guericke Egyetem Nyelvi Központja között. Közös projekt keretében folyik a német nyelv oktatásának segítése (különös tekintettel a német nyelvi szakfordító-hallgatókra), valamint a szaktanárok továbbképzése.