Az IOK története

Jogelődje – Orosz Nyelvi Lektorátus néven – 1950-ben alakult meg egyetemünkön. Több mint 10 évig csak orosz nyelvi oktatás folyt, s csak ezt követően került sor az angol és német nyelv oktatásának beindítására, majd a francia, spanyol s végül az olasz és latin nyelv tanítására is adottak lettek a feltételek.

1996 óta – Idegennyelvi Oktatási Központ néven – önálló, azaz karhoz nem tartozó oktatási egységként működik.

Az IOK oktatási tevékenysége

Az egyetem nappali és részben a levelező hallgatói számára nyelvi képzést nyújt angol, francia, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből. Legyen szó új nyelv tanulásának megkezdéséről, vagy egy már korábban tanult nyelv szinten tartásáról, fejlesztéséről, magasabb szintre, pl. felsőfok emeléséről.

A nyelvoktatás az időközben megjelent kimeneti követelményekhez (általános nyelvi alap- vagy középfokú nyelvvizsga, egy vagy két gazdasági középfokú nyelvvizsga) igazodóan mind általános, mind szaknyelvi képzést magában foglal.

Ezeken kívül az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Műszaki Anyagtudományi Kar alap-, osztatlan, vagy MSc képzésben résztvevő hallgatói számára 3-4 féléves szakfordítói modult hirdetünk.

Az IOK nyelvoktatást biztosít a tudományos pályára készülő, nappali PhD képzésben résztvevő hallgatóknak is felkészülést kínálva általános nyelvi államilag elismert vagy a belső, egyetemi PhD nyelvvizsgára. Ez utóbbira bejelentkező hallgatókat létszámtól függetlenül vizsgáztatja a Központ.

A Miskolci Egyetemre felvételt nyert (BSc, MSc, PhD) külföldi hallgatók számára angol, és magyar nyelvi képzést nyújt az IOK.

1981-ben – Budapest után az első vidéki – állami nyelvvizsgáztatási decentrum lett egyetemünk nyelvi központja, az IOK jogelődje. Ezzel létrejött az első ún. vizsgahely, ahol a jelentkezők az írásbeli vizsga mellett a szóbelit is teljesíthették, nem kellett már mindezért a budapesti nyelvvizsga központba utazniuk.

A 137/2008. (V. 16.) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló kormányrendelet hatályba lépését követően a volt ELTE ITK jogutódjaként működő ELTE Origó Nyelvi Centrum akkreditált vizsgahelyeként tovább folyik a nyelvvizsgáztatás angol, német és megfelelő létszámú jelentkezés esetén vendég vizsgáztatókkal eszperantó nyelvből az új megnevezés szerint immár államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséért (alap-, közép- és felsőfok).

A BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont időközben egynyelvűvé vált gazdasági nyelvvizsgájának (Oeconom) mind írásbeli, mind pedig szóbeli részének letételére van lehetősége a jelentkezőknek most már két területen (gazdasági, nemzetközi kapcsolatok) mindhárom szinten (B1, B2, C1) angol és német nyelvből.

A Corvinus Nyelvvizsgaközpont egy- és kétnyelvű általános nyelvvizsgával bővítette a palettáját, amelyek úgy szintén letehetőek mindhárom szinten az IOK-ban is angol és német nyelvből.

Az Idegennyelvi Oktatási Központ felvette a kapcsolatot a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelődjének, a Szent István Egyetemnek (SZIE) a Zöld Út Nyelvvizsgaközpontjával, majd miskolci nyelvvizsga helyeként akkreditálták a ME IOK-ot. Három szaknyelvi területen (gazdasági, műszaki és agrár) lehet alap-, közép- és felsőfokú (csak írásbeli) nyelvvizsgát tenni angol és német nyelvből. Francia nyelvből csak írásbeli letételére van itt lehetőség.

Nemzetközi kapcsolatok

1993-tól egy évente megújított szerződés alapján szoros az együttműködés az IOK és a magdeburgi Otto von Guericke Egyetem Nyelvi Központja között. Közös projekt keretében folyik a német nyelv oktatásának segítése (különös tekintettel a német nyelvi szakfordító-hallgatókra), valamint a szaktanárok továbbképzése.