Az IOK rövid története

Jogelődje – Orosz Nyelvi Lektorátus néven – 1950-ben alakult meg egyetemünkön. Több mint 10 évig csak orosz nyelvi oktatás folyt, s csak ezt követően került sor az angol és német nyelv oktatásának elkezdésére, majd a francia, spanyol s végül az olasz nyelv tanítására is megteremtődtek a feltételek.

1981-ben –Budapest után az első vidéki – állami nyelvvizsgáztatási decentrum lett egyetemünk nyelvi központja.

1996 óta – Idegennyelvi Oktatási Központ néven – önálló, azaz karhoz nem tartozó központi oktatási egységként működik.

Az IOK oktatási tevékenysége

Az egyetem hallgatói számára nyelvi képzést nyújt angol, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből. A nyelvoktatás mind általános, mind szaknyelvi képzést magába foglal.

Kellő számú jelentkező esetén nyelvoktatást biztosít az IOK a PhD képzésben résztvevő hallgatóknak. Létszámtól függetlenül vizsgáztatja a központ a PhD nyelvvizsgára bejelentkező hallgatókat.

A Miskolci Egyetemre felvett külföldi — az önköltséges képzésben részt vevő — hallgatók számára angol, magyar és orosz nyelvi  képzést nyújt az IOK.

1981-ben — Budapest után elsőként vidéken — állami nyelvvizsgáztatás indult az IOK jogelődjében. Az új nyelvvizsgáztatási kormányrendelet hatályba lépését követően az ITK akkreditált vizsgahelyeként továbbra is folyik nyelvvizsgáztatás (az új megnevezés: “államilag elismert”) az IOK-ban angol, francia, német és orosz nyelvből.

Nemzetközi kapcsolatok

1993-tól egy évente megújított szerződés alapján szoros az együttműködés az IOK és a magdeburgi Otto von Guericke Egyetem Nyelvi Központja között. Közös projekt keretében folyik a német nyelv oktatásának segítése (különös tekintettel a német nyelvi szakfordító-hallgatókra), valamint a szaktanárok továbbképzése.

A moszkvai Puskin Intézet a világon orosz nyelvet tanítók és tanulók továbbképzési központja. Korábban a moszkvai Lomonoszov Egyetemhez tartozott, most önálló.

Falain belül tanárok, egyetemisták, doktoranduszok, Új-Zélandtól Svédországig tanulják az orosz nyelvet, fejlesztik orosz nyelvtudásukat.

Ide utazhatnak intenzív nyelvtanfolyamra a Miskolci Egyetemen orosz nyelvet tanuló vagy a nyelvet már ismerő – elsősorban a Gazdaságtudományi Karon tanulók – hallgatók az őszi félévben.