Tájékoztatunk minden kedves ügyfelünket, hogy  Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel,

2020. márciusától visszavonásig felfüggesztjük nyelvtanfolyamainkat.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A tanfolyamokat csak megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk.

Jelentkezési lap : letölthető honlapunkról a Nyelvtanfolyamok menüpontból:  www.iok.uni-miskolc.hu/nyelvtanfolyamok , amit  az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozattal és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum digitalizált példányával együtt, jelentkezési határidőig, digitalizálva, e-mailben kérünk  megküldeni a iokadmin@uni-miskolc.hu címre.

Képzéseinket megelőzően mindenki köteles egy az általa megjelölt tanfolyami szintnek megfelelő bemeneti kompetenciamérő teszt kitöltésére. Tanfolyamainkon csak az vehet részt, aki a szintfelmérőt eredményesen (min. 60%-os megfelelőséggel) teljesíti.

A tesztírásra a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központjában, az adott időpontban van lehetőség.

Jelentkezés menete: a kitöltött jelentkezési lapot és adatkezelési hozzájárulást, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum digitalizált példányát kérjük elektronikusan eljuttatni az iokadmin@uni-miskolc.hu email címre. Az eredeti dokumentumokat a tesztírásra kell minden jelentkezőnek magával hoznia.

Mintatesztek a bemeneti kompetencia méréshez:

Angol mintateszt megoldókulccsal

Német mintateszt megoldókulccsal

Ezt követően kapnak egy elektronikus tájékoztatást a tanfolyami díj megfizetésének a menetéről.
A befizetés banki átutalással teljesíthető. A díjfizetés kizárólag a közleményrovatba feltüntetendő adatok közzétételekor válik esedékessé.

Aki nem fizeti be a tanfolyami díjat az arra kijelölt határidőig, automatikusan kizárásra kerül.

A jelentkezés a sikeresen teljesített előzetes szintfelmérő megírásával, valamint a befizetést igazoló banki átutalási bizonylat és egy eredeti kézjeggyel ellátott jelentkezési lap együttes leadásával válik véglegessé!

A tanfolyamokról bővebb felvilágosítás kérhető:

személyesen:                    Miskolc-Egyetemváros, C/1 épület II. emelet 203.,

e-mailben:                         iokadmin@uni-miskolc.hu

telefonon:                          (46) 565-240


A jelentkezési lapon közölt adatokat az érintett(ek) hozzájárulása nélkül harmadik személynek az IOK nem adja ki.

A jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. Lemondást csak írásban fogadunk el a tanfolyam kezdetét megelőző 8. naptári napig címünkön személyesen, vagy faxon. Az ezt követő lemondás esetén a már befizetett tanfolyami díj 20 %-a technikai díjként fizetendő.

Tájékoztatjuk, hogy a ME Idegennyelvi Oktatási Központjában
az alábbi nyelvvizsgák tehetők le:

  • Origó általános nyelvvizsga,
  • Corvinus gazdasági és nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi nyelvvizsga,
  • Corvinus általános nyelvvizsga és
  • SZIE Zöld Út gazdasági, műszaki és mezőgazdasági szaknyelvi nyelvvizsga
 
 
Vélemény az egyik nyelvtanfolyamunkról:
 
 Kedves IOK!
   Kérem, hogy tolmácsolja nevemben a következőket:
Jómagam Októberben kezdtem az angol tanulását, a munkahelyem nyomására. 
Jelentkeztem a tanfolyamra, és megpróbáltam minden információt magamba szívni ez alatt a rövid idő alatt. 
Úgy készültem, az első órára, hogy a tanárnő, az első megnyilvánulásom alkalmával, majd kifejti véleményét 
arról, hogy mit keresek itt, egyáltalán minek rabolom az idejét a ,, nemtudásommal,,.
Ezzel szemben olyan nagyfokú segítőkészséget, empátiát tapasztaltam, hogy az angol mellett 
ezt is taníthatnák a tanszéken. Persze a tanfolyam előtt én is elolvastam a honlapon közzétett véleményeket, 
ami elsőre túlzóan pozitív képet festett,és nem nagyon hittem el. Az első óra után olyan lelkesen, jó élménnyel
tértem haza, annyira azt éreztem, hogy itt tényleg azt akarják, hogy nekünk sikerüljön.
  Köszönöm a kedvességet, és azt hogy lehetőségem volt megismerni ilyen jól felkészült, kiváló embereket!
Köszönöm szépen!
 T.K.K
Miskolc, 2016. február 1.

Reméljük, Önt is hamarosan nyelvtanfolyamunk
résztvevői között üdvözölhetjük!