ESP nyelvi coaching cégeknek
a Miskolci Egyetem
Idegennyelvi Oktatási Központja
kínálatában

Miért a Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központját válasszák?

 • Alkalmazkodunk igényeihez – legyen szó időpontról, helyszínről, a nyelvtanfolyamok tartalmáról, jellegéről.
 • Nyelvtanáraink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a felnőttképzés és az egyetem valamennyi karán a különböző szaknyelvek oktatásában (gazdasági, jogi, műszaki, egészségügyi stb.).
 • Nagymúltú nyelvvizsgáztatási rendszerek akkreditált vizsgáztatói tanítanak nálunk.
 • Igény esetén magyar nyelvi órákat is kínálunk külföldi kollégák számára.

Személyre szabott ESP nyelvi coaching cégvezetők számára

Képzés célja: elsősorban a kínált szakterületek angol szaknyelvi kommunikáció fejlesztésének segítése (English for Specific Purposes = ESP), másodsorban az általános angol nyelvi kommunikáció fellendítése. Teljesen személyre szabott, beszédközpontú nyelvi képzést kínálunk a cégek felsőbb vezetői számára, hogy munkájuk során idegen nyelvi környezetben is sikeresen tudjanak prezentálni, illetve tárgyalni külföldi partnereikkel.

Képzési idő: 20/40/60 órás kommunikatív modulok, amelyekben a személyes kontaktórák és az online kapcsolattartás (Skype) igény szerint, rugalmasan kombinálható, így idő-és költséghatékonyan, innovatív módon, motiváló környezetben fejleszthető a nyelvhasználat.

Helyszín: kihelyezett és online vállalati nyelvoktatás előre egyeztetett helyszínen és módon

Főbb témakörök, tárgyak, tartalom:

 • kompetenciafelmérés: online nyelvi audit (szintfelmérés, tanulási stílus, célok meghatározása, tapasztalatok)
 • tudatosan alakított, az egyéni célokra épülő folyamat kialakítása és fenntartása (az egyéni erősségekre építve a problémásabb területek fejlesztésével)
 • coaching-szemléletű eszközök alkalmazása a motiváltság fenntartására (szorosan együttműködve, igazi partneri viszonyban)
 • a nyelvi készségek fejlődésének folyamatos figyelemmel követése és rendszeres, azonnali visszajelzés
 • külföldiekkel folytatott tárgyalásokra történő felkészítés (prezentációs technikák, tárgyalási technikák, konfliktuskezelés, munkahelyi kommunikáció)
 • írásbeli kommunikáció támogatása és fejlesztése az oktatók által biztosított, illetve a képzésben résztvevőktől érkező autentikus szövegek használatával    

ESP nyelvi coaching cégek kis- és középvezetői számára

Képzés célja: elsősorban a kínált szakterületek angol szaknyelvi kommunikáció fejlesztésének segítésére (English for Specific Purposes = ESP), másodsorban az általános angol nyelvi kommunikáció fellendítésére kínálunk kislétszámú (2-3 fős), beszédközpontú nyelvi képzést a cég kis- és középvezetői számára, hogy munkájuk során könnyedebben tudjanak kommunikálni a külföldi partnereikkel.

Képzési idő: 20/40/60 órás kommunikatív modulok, fordított tanterem módszerrel (flipped classroom) az új tananyag otthoni, saját ütemben történő elsajátítása után a tanórán a már megszerzett ismeretek közös feldolgozása történik. Az aktív, beszédközpontú tanórákon változatos, kreatív feladatok segítségével így lehetőség nyílik a nehézséget okozó kérdések megbeszélésére, a tudás elmélyítésére, az ismeretek begyakorlására.  

Helyszín: kihelyezett vállalati nyelvoktatás előre egyeztetett helyszínen és módon (a helyszínen internet hozzáférés, whiteboard és kivetítő szükséges).

Főbb témakörök, tárgyak, tartalom:

 • kompetenciafelmérés: online nyelvi audit (szintfelmérés, tanulási stílus, célok meghatározása, tapasztalatok)
 • tudatosan alakított, az egyéni célokra épülő folyamat kialakítása és fenntartása (az egyéni erősségekre építve a problémásabb területek fejlesztése, valamint a szükséges szókincs és nyelvtani ismeretek rendszerezése, bővítése)
 • coaching-szemléletű eszközök alkalmazása a motiváltság fenntartására
 • a nyelvi készségek fejlődésének folyamatos figyelemmel követése és rendszeres visszajelzés
 • a kapcsolatépítéshez szükséges munkahelyi és mindennapi kommunikáció fejlesztése a nemzetközi környezetben előforduló (írásbeli, szóbeli) feladatok és helyzetek eredményes nyelvi megoldására
 • megbeszélések, prezentációk során alkalmazható technikák és szakszókincs gazdagítása

Kommunikatív angol nyelvi tréning cégek dolgozói számára

Képzés célja: az adott cég által igényelt általános, illetve szakmai anyaggal bővített, kommunikatív nyelvi képzést kínálunk a cég dolgozói számára, hogy a résztvevők a célul kitűzött nyelvi kompetenciákat megszerezzék, illetve fejlesszék.

Képzési idő: 60 órás modulok

Helyszín: kihelyezett vállalati nyelvoktatás.

Főbb témakörök, tárgyak, tartalom:

 • online nyelvi audit során kompetenciafelmérést végzünk: szintfelmérés, tanulási stílus, célok meghatározása, tapasztalatok elemzése
 • angol nyelvű tréningjeink, tanfolyamaink óraszámát a megrendelő által megjelölt célokhoz igazítjuk:
  • a megrendelővel közösen állítjuk össze a szaknyelvi szókincs-minimumot, és összegyűjtjük azokat a helyzeteket, amelyekben a dolgozóknak idegennyelvi kompetenciáikat használva boldogulniuk kell
  • igény szerint lehetőség van kifejezetten bizonyos készségekre, a szóbeli és/vagy írásbeli kommunikációra fókuszáló tanfolyamokra is.